Frama Studio Store | Apotek 57 | Copenhagen

2023-08-06

Discover the Enchanting World of Design at Frama Studio Store in Copenhagen

This blog post is written in English. You can use the page translation to another language, or scroll to the end for the translation in Croatian language. And now, enjoy!

Nestled on a quiet street in the royal quarter around Nyboder, lies the mesmerizing Frama Studio Store. Housed in the historic space of St. Pauls Apotek, dating back to 1878, this store is a treasure trove of creativity and innovation. Frama operates in various creative fields and has gained a reputation for producing exquisite designs in furniture, lighting, kitchens, books, and apparel.

Walking into Frama Studio Store feels like stepping into a design lover’s dream. The store serves as the creative headquarters of Frama in Copenhagen, and its design philosophy is a perfect blend of timeless elegance and modern simplicity. What sets Frama apart is their ability to seamlessly merge classic elements with contemporary aesthetics, resulting in a style that leaves visitors in awe.

At the heart of Frama’s design ethos is a focus on the use of natural materials, impeccable quality, and clean geometrics. These design principles enable them to achieve a look that is both ageless and contemporary, resonating with design enthusiasts worldwide. With stores in seven cities globally, including iconic locations in Mexico City and New York, Frama has made its mark on the international design scene.

One of the defining features of Frama’s design language is their straightforward and graphically striking approach. Their creations possess an allure that captivates and inspires, making them stand out in a sea of design choices. Whether it’s a lighting fixture, a piece of furniture, or a stylish accessory, every Frama design exudes a distinct charm that elevates any space it graces.

But Frama is more than just a design retailer; it doubles as a creative consultancy. Collaborating with architects and designers, they craft bespoke design solutions tailored to their clients’ unique needs. This personalized approach ensures that every project undertaken by Frama reflects the essence of the individuals and spaces it is intended for.

In a brilliant move that adds another layer of enchantment to their already multifaceted Studio Store, Frama introduced Apotek 57. This delightful café, nestled within the walls of the store, offers daily house-made seasonal delicacies. Beyond its culinary delights, Apotek 57 serves as an inclusive gathering place, welcoming both the local community and design enthusiasts from around the world. This fusion of design and culinary artistry creates an inviting ambiance that nurtures creativity and fosters connections.

Whether you are an architecture aficionado, a design enthusiast, or simply someone who appreciates artistry and creativity, Frama Studio Store is a must-visit destination in Copenhagen. Immerse yourself in the world of timeless designs, let the elegant contrast of classic and modern captivate your senses, and indulge in the delectable offerings of Apotek 57. Frama Studio Store is more than just a shop; it is an immersive experience that celebrates the beauty of design and the spirit of innovation.

I carefully selected the places we visited during our trip to Copenhagen. This is one of those places. Soon, I will write a blog post where I will share a map for easier navigation around the city. My husband’s and my interest lies in architecture and design, people’s lives, new materials, and sustainability.

I don’t have a habit of taking selfies in bathrooms, but I couldn’t resist this time. It’s beautiful. So, here it is for some inspiration. The space is so small, you can barely fit in, but everything is perfect. You truly don’t need a lot of square footage to have a beautiful interior! It’s important to have style. You can do a lot of things yourself and save money for a more expensive piece, like this sink.

Nemam neki običaj naslikavati se po zahodima, ali nisam si mogla pomoći. Predivno je. Pa evo i vama za inspiraciju. Prostor je toliko mali, jedva staneš, ali je sve savršeno. Uistinu ne morate imati hrpu kvadrata da bi imali lijepi interijer! Važno je imati stila. Puno toga možete napraviti sami i pri tome sačuvati novac za neki skuplji komad, poput ovog umivaonika.

Blog post na hrvatskom jeziku.

Otkrijte čarobni svijet dizajna u Frama Studio trgovini u Kopenhagenu

Smještena na mirnoj ulici u kraljevskoj četvrti oko Nybodera, nalazi se predivna Frama Studio Store. Smještena u povijesnom prostoru St. Pauls Apoteka, koja datira iz 1878. godine, ova trgovina je riznica kreativnosti i inovacija. Frama djeluje u raznim kreativnim područjima i stekla je reputaciju zbog stvaranja izvanrednog dizajna namještaja, rasvjete, kuhinja, knjiga i odjeće.

Ulazak u Frama Studio trgovinu je poput koraka u san svakog ljubitelja dizajna. Trgovina služi kao kreativno središte Frama-e u Kopenhagenu, a njezina dizajnerska filozofija savršeno spaja bezvremensku eleganciju i modernu jednostavnost. Ono što Frama ističe je njihova sposobnost da bez napora spoje klasične elemente s suvremenim estetikama, rezultirajući stilom koji ostavlja posjetitelje bez daha. Kao mene naprimjer, svaki puta kada otvorim njihov newsletter.

U središtu Framine dizajnerske etike je fokus na korištenju prirodnih materijala, besprijekorne kvalitete i čiste geometrije. Ovi dizajnerski principi omogućuju im postizanje izgleda koji je istovremeno bezvremenski i suvremen, što odjekuje među zaljubljenicima u dizajn diljem svijeta. S trgovinama u sedam gradova diljem svijeta, uključujući ikonične lokacije u Meksiku i New Yorku, Frama je ostavila dubok trag na međunarodnoj dizajnerskoj sceni.

Jedna od ključnih značajki Framinog dizajnerskog jezika je njihova jednostavnost. Njihovo stvaralaštvo posjeduje privlačnost koja očarava i nadahnjuje, čime se ističu među mnogobrojnim dizajnerskim izborima. Bilo da je riječ o svjetiljci, komadu namještaja ili stilskom dodatku, svaki Framin dizajn zrači posebnim šarmom koji uzdiže svaki prostor kojim zrači.

No, Frama je više od obične trgovine; nude i kreativna savjetovanja. Suradnjom s arhitektima i dizajnerima, razvijaju posebna dizajnerska rješenja prilagođena jedinstvenim potrebama svojih klijenata. Ovaj personalizirani pristup osigurava da svaki projekt kojim se bavi Frama odražava suštinu pojedinaca i prostora za koje je namijenjen.

U sjajnom potezu koji dodaje još jedan sloj čarolije već višestruko raznolikom prostoru Studio trgovine, Frama je predstavila Apoteku 57. Ovaj očaravajući kafić, smješten unutar zidova trgovine, nudi svakodnevne sezonske delicije pripremljene u vlastitoj kuhinji. Osim kulinarskih užitaka, Apoteka 57 služi i kao inkluzivno mjesto okupljanja, dobrodošlo lokalnoj zajednici i zaljubljenicima u dizajn iz cijelog svijeta. Ova fuzija dizajna i kulinarske umjetnosti stvara ugodnu atmosferu koja njeguje kreativnost i potiče povezivanje.

Bilo da ste zaljubljenik u arhitekturu, entuzijast dizajna ili jednostavno netko tko cijeni umjetnički izričaj i kreativnost, Frama Studio Store je nezaobilazno odredište u Kopenhagenu. Uronite u svijet bezvremenskih dizajna, dopustite da vas prelijepi kontrast klasičnog i modernog očara te uživajte u prefinjenim poslasticama koje nudi Apotek 57. Frama Studio Store je više od obične trgovine; to je mjesto koje slavi ljepotu dizajna.

Fotografija Lidija Tomas Matijević, Studio Tomas.

SHARE THIS STORY
COMMENTS
EXPAND
ADD A COMMENT